Algemene voorwaarden

  1. De trainingen geschieden op eigen risico van de cursist/klant.
  2. De cursist/klant is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door hondenschool of derden, veroorzaakt door de hond.
  3. De hondenschool kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of letsel.
  4. De hond dient tijdens de cursus, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven door de instructeur, aangelijnd te zijn.
  5. Bij minderjarige cursisten moet een volwassen begeleider aanwezig zijn.
  6. Gemiste lessen kunnen niet worden ingehaald.
  7. Bij het afbreken van een cursus is er geen restitutie van lesgeld mogelijk.