Klachtenprocedure

Ik doe erg mijn best om u een zo goed mogelijke dienstverlening te bieden. Toch kan het onverhoopt zo zijn dat er iets is waar u niet geheel tevreden over bent omdat er iets fout gegaan is. Dan hoor ik dat graag, zo kan ik mijn dienstverlening blijven verbeteren.

Ik zal altijd proberen de gemaakte fout te herstellen.

Laat mij meteen weten wanneer er iets fout gegaan is, dat maakt het herstellen van de fout alleen maar gemakkelijker.

Bespreek het met mij

Een ontevreden klant daar houd ik niet van en daarom vraag ik om een eventuele klacht meteen met mij te bespreken. Dat geeft me de kans om de situatie meteen aan te passen en op te lossen. Vaak zijn situaties makkelijk op te lossen en dat doe ik dan ook graag.

Officiële klacht

Heeft het bespreken niet geleid tot een goede oplossing of het gewenste resultaat? Dan kunt u uw klacht per mail naar mij toe sturen zodat ik deze in behandeling kan nemen.

Vermeld in de mail de volgende informatie:

  • Naam, adres en telefoonnummer.
  • Omschrijving van de klacht.
  • Heeft u zelf een voorstel hoe dit opgelost kan worden? Dan hoor ik dat graag.

Stuur de mail naar info@nikesdogcoaching.nl

Wat doe ik met de ontvangen klacht?

Na ontvangst van uw klacht ontvangt u binnen drie dagen een ontvangstbevestiging waarin wordt vermeld:
• een korte beschrijving van de klacht;
• hoe en wanneer de klacht wordt onderzocht;
• op welke termijn u een antwoord kunt verwachten.

Naar aanleiding van de klacht wordt informatie verzameld bij de betrokkenen. Ik streef ernaar binnen 3 weken inhoudelijk te reageren en houden u op de hoogte van de voortgang. De klacht wordt geregistreerd.

SPPD

Mocht u ontevreden zijn over de wijze waarop ik met uw klacht ben omgegaan, dan kunt u zich wenden tot de SPPD (Stichting Platform Professionele Diergedragsdeskundigen) www.sppd.nl